LEVER REIZEN PRIVACY REGELING

Door deze website te benaderen en/of de op of via deze website aangeboden informatie te gebruiken, verklaart de bezoeker van deze site zich akkoord met dit Privacy Beleid en de daarin genoemde voorwaarden. De bezoeker geeft Lever Reizen daarmee tevens toestemming voor gebruik van zijn (persoons)gegevens in overeenstemming met dit Privacy Beleid.

Algemeen
Lever Reizen BV is een reisorganisatie gevestigd te Italiëweg 19A, 2411 NR Bodegraven, en is de verantwoordelijke voor haar gegevensverwerkingen. Lever Reizen hecht een groot belang aan bescherming van de persoonlijke gegevens van haar klanten, potentiële klanten en bezoekers van de Lever Reizen website. Gegevens van bezoekers van deze website worden dan ook met de grootst mogelijke zorgvuldigheid behandeld en beveiligd, geheel conform de eisen die de Wet Bescherming Persoonsgegevens (WBP) hieraan stelt.

Verwerking persoonsgegevens door Lever Reizen
In het kader van de dienstverlening en verkoop van producten en diensten via deze website, legt Lever Reizen persoonsgegevens vast zoals bijvoorbeeld naam, adres, e-mailadres, telefoonnummer, persoonlijke (reis)voorkeuren en interesses / voorkeuren. Dit gebeurt uiteraard pas op het moment dat die gegevens ook daadwerkelijk aan Lever Reizen worden verstuurd.

Contact bescherming persoonsgegevens
Heeft u vragen, opmerkingen of klachten over de bescherming van uw persoonsgegevens door Lever Reizen? Dan kunt u met ons contact opnemen via onderstaand adres. Wilt u inzage in uw gegevens, deze laten corrigeren of bezwaar aantekenen tegen het gebruik van uw gegevens door Lever Reizen, dan kunt u uw schriftelijke reactie, vergezeld van een kopie van uw legitimatiebewijs, richten aan:

Lever Reizen
Afdeling Klantenservice
Postbus 136
2410 AC Bodegraven

Doeleinden van gegevensverwerking
Lever Reizen verzamelt en verwerkt gegevens van bezoekers van haar website (al dan niet door de bezoeker actief verstrekt) ten behoeve van haar bedrijfsvoering, om producten en diensten onder de aandacht van bezoekers te brengen, om bezoekers in staat te stellen producten en diensten van Lever Reizen (zonodig via tussenpersonen van Lever Reizen) af te nemen, voor de uitvoering van de (reis)overeenkomst, om naar haar tussenpersonen te verzenden zodat zij de administratieve afhandeling van de overeenkomst kunnen verrichten, om met de bezoeker te kunnen communiceren naar aanleiding van een aangeschaft product of dienst, om internetstatistieken te ontwikkelen, alsook om klanten, potentiële klanten en bezoekers van de Lever Reizen website op de hoogte te houden van activiteiten, producten en diensten van Lever Reizen en haar partners. Bij dit alles tracht Lever Reizen onder meer rekening te houden met (reis)voorkeuren en interesses. Gegevens van klanten, potentiële klanten en bezoekers van de website helpen Lever Reizen bij het ontwikkelen van nieuwe diensten en producten.

Lever Reizen-website en clickgedrag
Op de website van Lever Reizen worden algemene bezoekgegevens bijgehouden zonder dat deze de bezoekers identificeren. Het doel hiervan is om de inrichting van de Lever Reizen website zoveel mogelijk aan de behoeftes van de bezoekers aan te kunnen passen. Ook kunnen deze gegevens worden gebruikt om meer gerichte informatie op de site te zetten. Op deze wijze kan Lever Reizen haar dienstverlening aan u verder optimaliseren.

Beveiligingsmaatregelen Lever Reizen
Lever Reizen doet er alles aan om uw persoonsgegevens optimaal te beveiligen tegen onrechtmatig gebruik. Alleen geautoriseerd personeel heeft toegang tot de gegevens.

Doorklikken naar andere sites
Op pagina’s van de Lever Reizen website kan de mogelijkheid worden geboden om door te klikken naar websites van andere bedrijven. Lever Reizen kan echter geen verantwoordelijkheid dragen met betrekking tot de omgang met persoonsgegevens door partijen van die andere websites. U wordt aangeraden het beleid (of statement) ten aanzien van de verwerking en bescherming van persoonsgegevens van deze niet-Lever Reizen websites zorgvuldig te lezen, omdat de voorwaarden op die sites kunnen afwijken van de voorwaarden van Lever Reizen.

Wijzigingen Privacy beleid
Lever Reizen behoudt zich het recht voor van tijd tot tijd haar Privacy Beleid aan te passen. Deze versie is opgesteld op 31 juli 2012.

GebiedengroepsaccommodatiesFacebook

Wij maken gebruik van cookies om de diensten en functies op onze website aan te kunnen bieden en om de gebruikservaring te verbeteren Cookies zijn kleine bestanden of datapakketjes die worden gedownload of bewaard op uw computer of apparaat. Ze kunnen in verband worden gebracht met gegevens over uw gebruik van onze website (met begrip van bepaalde diensten door derden en functies die als onderdeel van onze website worden aangeboden). Door op 'Cookies aanvaarden' te klikken, gaat u akkoord met dergelijk gebruik van cookies, tenzij u later besluit ze uit te schakelen. Merk op dat het verwijderen of uitschakelen van onze cookies ertoe kan leiden dat uw gebruik van bepaalde delen van de website wordt onderbroken of beperkt. Meer informatie over cookies.

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close